Pou Mwen

Improvisations de migdnight lovers au mois d’octobre, le mois des langues et des cultures créoles…preuve s’il en faut qu’on peut tout se dire en kréyol 😉

♀️ DeyDey :
An té vlé santi lodè a-w
Pou mwen pé sa santi tout kò a-w
Kè an-mwen ké bat kon tanbou lè an ké vwè kok a-w ka vini
Ou ké pèd an loséan an-mwen kon dlo koko
Pou nanm an nou pran tout puisans a-y
Lov la ké pliyé San janmè kasé kon pyé koko
E rivyè an-mwen ké toujou koulé lè ou ké kyenbé mwen fò
Mwen té vlé niché tout kò a-w
Pou mwen pé gadé lesans a-w an tout nanm an-mwen
Kon sikriyé ka chanté san bandonné ayen

E menm si jou ka ouvè kon lannuit ka tonbé, sé vou mwen té ké vlé an vi an-mwen

♂️ Sd :
Avan ou pwan lodè la, fo an ja an tèt a-w
Fo-w ni le koud fil “déclencheur” ka di-w an ka vinn
Pou lè-w tann son la sa an zorey a-w, tété a-w ja ka pwenté kon bichèt a koko
Dèpi an lari la lyann an-mwen ja ka vwè-y an féyaj a-y
Koko toujou floté an loséan, mè ti pirog toujou travèsé gran lanmè
Puisans la sé lè zéklè é loraj kontré, dlo ka koulé fol an rivyè
Sa ki pliyé sé ayen a-w, si fòs a van a “cyclone” an-mwen
Kon la tè ka kyenn souchbwa pou-w pa glissé kon fèy dlo ka chayé
Wi mwen vlé ou niché mwen, lang a-w dous kon mango fil, an vlé ou soussé grenn an-mwen jistan pa rété ayen
Nou Ka fonksyoné é chalè a kò an Nou, pou briyé kon soley
Kò an Nou cho, Nou Ka fonn kon woch an lav a volkan 🌋
Si-w sikriyé, ibiskus an yé, ti lang a-w la ka fè mwen ouvè flè an-mwen gran pou mwen ba-w tout “pollen” an-mwen
An ja an vi a-w, Lontan sé-w ki vé vwè mwen kon jou an zyé a-w, mè kon la jouné an toujou la owa-w

Lang a-w dous kon mango fil

Je laisse un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

2 commentaires